Związek

Zarzad Opolskiego Związku Tenisowego został powołany 08.12.2016 roku na czteroletnią kadencję przez Walne Zgromadzenie Delegatów reprezentujacych wszystkie zrzeszone kluby. Nowi wybrani Członkowie Zarządu OZT pełnią swoje funkcje całkowicie społecznie i nie pobierą żadnego wynagrodzenia ani zwrotu kosztów.

W skład obecnego Zarzadu weszły osoby, które w pełni będa realizować działania statutowe ze szczególnym uwzględnieniem popularyzacji tenisa, pomocy w szkoleniu dla najlepszych zawodników z naszego województwa, organizacji współzawodnictwa poprzez wspólne z Klubami organizowanie Wojewódzkich Turniejów Klasyfikacyjnych i Ogólnopolskich Turniejów Klasyfikacyjnych zaliczanych do rankingu PZT. 

Zarząd Opolskiego Związku Tenisowego

  • Prezes - Artur Wojciechowski
  • Wiceprezes - Andrzej Bandurowski
  • Skarbnik - Jolanta Gergont
  • Członkowie zarządu - Sławomira Wójciak, Marek Kaniewski

Statut Opolskiego Związku Tenisowego

Siedziba związku:

Opolski Związek Tenisowy
ul. Damrota 6
45-064 Opole
NIP 754-27-15-822 , REGON 532234097

Konto bankowe :,Multibank  48 1140 2017 00004102 1297 1257